Probad Dokumentasjon

Dokumentasjon

En god prosjektering av våtromsmodulene krever gode og riktige dokumenter. Her kan dere laste ned det det dere trenger for å få den informasjonen dere trenger for å planlegge prosjekteringen.

Grensesnitt

Tekniske beskrivelser og tegninger av våre baderomskabiner.

Last ned grensesnitt

Startbank

Sertifikat hos StartBANKs leverandørregister.

Last ned sertifikat fra StartBANKs leverandørregister.

Bano Innredning

For informasjon om funksjonell innredning mot helsebygg.

Last ned Helse innredning

Innkjøpsbetingelser

Alle innkjøp i Probad er underlagt konsernets standard innkjøpsbetingleser.

Last ned innkjøpsbetingelser

Sintefgodkjenning

Vår tekniske godkjenning NT2448 hos Sintef.

Last ned vår Sintef godkjenning i PDF-format

Probad brosjyre

Last ned vår brosyre for i pdf utskrift.

Last ned Probad brosjyre

360° visning

3D visning – Se våre kabiner i 360° visning

Last ned interaktive 3D tegning.

Etiske retningslinjer

Probad forventer at alle forretningspartnere og leverandører følger prinsipper som er i samsvar med konsernets etiske retningslinjer og gjeldende lover.

Last ned etiske retningslinjer